Екип 3 създава концепция за умна кухня обвързана с околната среда

Екип 3 създава концепция за умна кухня обвързана с околната среда

Екип 3 стартираха своята проектна седмица с един бял лист, на който започнаха да изписват всяка нова идея. Изяснили основните проблеми пред себе си, те се насочиха към няколко посоки за работа.

С помощта на компютърни модели, екипът премина през много варианти за своята Умна кухня. Едни решения бяха по-добри от други, като трябваше много бързо да взимат решения, за да бъдат готови за финалната си презентация.

Заобиколени от скици и чертежи, студентите избраха концепцията за техния проект да е обвързана с околната среда и забързаното ежедневие на потребителите.

Бъдещите инженер-дизайнери избраха тяхната кухня да преработва биомаса, която да се рециклира и използва за отглеждането на растения в интериорната среда.

Пожелаваме успех на екипа в бъдещите им проекти. Всяко начало е трудно, но знаем че с техния ентусиазъм и упорита работа, празният лист ще се превръща винаги в успешни проекти.

Екипът се състоеше от: 

Снимки: Kuhnia.BG

0 Коментар

Login with