#СъздайСKuhniaBG

Вкъщи сте, но сте онлайн.
Както и ние!

Заповядайте на 15-минутна консултация
с наш проектант или дизайнер

Консултация с дизайнер

Актуални Проекти виж повече

виж всички

Нашите продукти виж повече

Водещи Събития виж повече

виж всички

Считано от 28.09.2020 г. «Кухня» ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-22246-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 10 000.00 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1 500.00 лeвa. Проектът на «Кухня» ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

Top
0